ASO 3de graad : humane wetenschappen
Instapactiviteiten

Deelnemen aan oriënteringsproef om het zo kort mogelijke traject te bepalen.

Duur

Afhankelijk van de voorkennis en het instapmoment.

Alle modules worden georganiseerd over een periode van 2 schoojaren.

Vakken
  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis
  • Wiskunde
  • Biologie
  • Chemie
  • Fysica
  • Humane Wetenschappen
 
Eindresultaat

Diploma 3de graad ASO Humane Wetenschappen