Modulair & Examens

De vakken worden bij ons in modules of beperkte leerstofeenheden opgedeeld.

Verschillende modules worden in gecombineerd onderwijs aangeboden. Dit betekent dat deze modules deels in contactonderwijs en deels in afstandsonderwijs worden aangeboden. Bij aanvang van iedere module zal er een toelichting zijn op welke manier het gecombineerd onderwijs zal georganiseerd worden en wat er van je verwacht wordt.

Per opleiding kunnen de evaluatievormen ook anders zijn vb:

  • voor de ASO-opleidingen zal je bij het einde van elk semester, in januari en in juni, op school examens afleggen van de gevolgde modules.
  • voor de Aanvullende Algemene Vorming worden de modules door middel van permanente of gespreide evaluatie geëvalueerd. Dit betekent dat er geen examens meer worden afgenomen maar dat je gedurende het volledige semester zal geëvalueerd worden.

Wanneer je voor een module slaagt, bouw je verder aan jouw diploma !