Transport- en Logistiek medewerker

Deze opleiding richt zich tot zij die hun eerste stappen willen zetten in de wondere wereld van de logistiek en die vooral inzicht willen krijgen in het internationale deel van het logistieke proces.

Je verwerft inzicht in de problematiek van het wegvervoer, spoorvervoer, zeevervoer en binnenvaart.
Je leert diverse vervoersdocumenten hanteren en de soorten transportverzekeringen interpreteren.
Ook de douane- en accijnswetgeving wordt grondig uitgediept.

Na het succesvol doorlopen van alle 15 modules krijg je een certificaat.
Indien je al een ander diploma hebt krijg je een diploma, indien niet kan je deze opleiding combineren met Aanvullende Algemene Vorming en dan zo ook een diploma behalen.

Instapactiviteiten

Deelnemen aan oriënteringsproef om het zo kort mogelijke traject te bepalen.

Duur

Alle modules worden georganiseerd over een periode van:

 • 6 maand (zonder Aanvullende Algemene Vorming)

De modules Aanvullende Algemene Vorming worden aangeboden in:

 • contactonderwijs
 • gecombineerd onderwijs

Afhankelijk van deze keuze en afhankelijk van de voorkennis zal de studieduur voor AAV bepaald worden.

Vakken

Maritieme logistieke vakken:

 • Tekstverwerking
 • Rekenblad
 • Documentair krediet en documentenstroom
 • Transportverzekeringen
 • Functionele taalvaardigheid
 • BTW, douane en accijnzen
 • Havenkennis
 • Havenpartners en incoterms
 • Intermodaal vervoer en logiestiek
 • Wegvervoer
 • Spoorvervoer
 • Zeevervoer
 • Expediteursvak in de praktijk
 • Luchtvervoer
 • Binnenvaart

Eindresultaat = certificaat transport- en logistiek medewerker

Aanvullende algemene vorming

 • Frans
 • Wiskunde
 • Informatie- en communicatietechologie
 • Wetenschappen
 • Maatschappij, Cultuur, Organisatie en Samenwerking
 • Nederlands

Eindresultaat = certificaat aanvullende algemene vorming

Eindresultaat

De diplomagerichte opleiding Transport- en Logistiek Medewerker leidt tot een certificaat en biedt in combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming  tot het behalen van een diploma secundair onderwijs.