Onze visie

Het Tweedekansonderwijs van het IVO begeleidt cursisten actief naar het behalen van een diploma secundair onderwijs.

Deze actieve ondersteuning is gebaseerd op

  • duidelijke informatieverstrekking

Via de brochure, de website en het secretariaat kan elke cursist alle nodige informatie verkrijgen.

  • een persoonlijke benadering

Elke cursist heeft een persoonlijke begeleider. Nieuwe cursisten krijgen een persoonlijk gesprek waarin mogelijke struikelblokken besproken kunnen worden. Op deze manier kan het Tweedekansonderwijs rekening houden met persoonlijke noden en/of behoeftes van cursisten.

  • begeleiding van het traject

Voor elke cursist wordt het traject waar nodig aangepast. Na elk semester is bijsturing mogelijk.
Deze flexibiliteit maakt het ook mogelijk om het studeren te combineren met een gezin en/of een job.

  • een uitgebouwd zorgbeleid

Het Tweedekansonderwijs bouwde een integraal zorgsysteem uit dat uitgaat van de noden van cursisten. De zorgcoördinator staat klaar voor alle cursisten met al hun vragen.

De begeleiding richt zich enerzijds naar cursisten met leerproblemen, concentratiemoeilijkheden of ontwikkelingsstoornissen. Anderzijds kunnen cursisten met andere vragen of problemen ook bij de zorgcoördinator terecht voor een gesprek.

Afhankelijk van de vraag, kan de begeleiding individueel of in een klein groepje doorgaan. Af en toe worden ook workshops georganiseerd die ingaan op de noden van een grotere groep cursisten.
Zorg wordt aldus niet afgebakend maar wordt zeer ruim ingevuld.

De zorgcoördinator zet zich in om cursisten de weg te tonen naar de gepaste ondersteuning. Geregeld overleg tussen de zorgcoördinator, de opleidingscoördinator en de leerkrachten zorgt voor een brede basis om de cursisten te begeleiden.

Op deze manier wil het Tweedekansonderwijs cursisten kansrijk begeleiden naar hun diploma.