Turks 1

Zoals al onze taalcursussen is ook de cursus Turks communicatief opgevat, d.w.z. dat de nadruk ligt op hetgeen je praktisch met de taal kan doen. Er wordt dus voldoende aandacht besteed aan de vier vaardigheden: gesproken en geschreven Turks leren begrepen, jezelf mondeling kunnen uiten in het Turks en (in het eerste jaar nog beperkt) korte tekstjes schrijven. In het eerste jaar leer je o.a.:

 • jezelf voorstellen (naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, nationaliteit)
 • vragen hoe het met iemand gaat
 • een afspraak maken
 • de structuur van officiële documenten en formulieren herkennen, en persoonlijke gegevens op formulieren invullen
 • eenvoudige boodschappen via telefoon en mail begrijpen
 • reserveren op restaurant, de menukaart begrijpen en indien nodig om toelichtingen vragen, iets bestellen, de rekening vragen, spreken over eetgewoonten
 • inkopen doen, vragen naar prijs, hoeveelheid en kwaliteit
 • naar de weg vragen
 • gezondheidsklachten verwoorden, naar de dokter vragen
 • de eigen woning beschrijven
 • je dagindeling beschrijven
 • informeren naar prijzen, vertrek- en aankomsttijden van openbaar vervoer
 • spreken over hobby’s en vrije-tijdsbesteding
 • ...