Pools 3

Sinds 1 mei 2004 maakt Polen deel uit van de Europese Unie. Dit land, met meer dan 30 miljoen inwoners, is meteen ook de grootste van de nieuwkomers in Europa. De economische, toeristische, culturele, sociale …. contacten tussen Vlaanderen en Polen zullen hierdoor sterk toenemen. In bepaalde, sterk op Oost-Europa gericht sectoren kan kennis van het Pools een belangrijke bijkomende troef zijn voor de carrière.

Zoals in alle taalcursussen ligt de nadruk op de praktische taalverwerving. In het 3de jaar leer je o.a.

  • uitdrukken waar je wel of niet van houdt
  • het (geschreven én gesproken) weerbericht verstaan
  • bestellen op restaurant & informatie vragen over gerechten
  • een kamer of appartement huren
  • informatie over toeristische attracties bekomen
  • ...

Bovendien besteden we ook meer aandacht aan aspecten van de Poolse cultuur en samenleving: gewoontes en gebruiken, de Poolse keuken, film en literatuur (gedichten en korte verhaaltjes), …