Arabisch 2

In het tweede jaar wordt voortgebouwd op de communicatieve aanpak van niveau 1: de reeds verworven kennis maakt het mogelijk om nu meer nadruk te leggen op actief spreken en schrijven in het Arabisch. Je leert o.a. in verschillende situaties om informatie te vragen en informatie te geven; dit wordt praktisch ingeoefend aan de hand van rollenspelen: zo leer je bv. een telefoongesprek voeren in het Arabisch.

Ook leer je officiële documenten lezen en formulieren invullen. Verder komen onder meer de volgende thema’s aan bod:

  • uit eten op hotel of restaurant
  • de verschillende maaltijden
  • levensmiddelen, consumpties, boodschappen doen
  • prijzen, geld en betaalmogelijkheden
  • vragen hoe laat het is
  • ..

Zoals in het eerste jaar is het ons doel de zelfredzaamheid en het vermogen tot communiceren van de cursist te verhogen.