Arabisch : algemeen

Meer dan 130 miljoen mensen spreken één of andere vorm van Arabisch. Niet alleen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, maar ook in Europa is het Arabisch, door de aanwezigheid van de allochtone gemeenschap, geen onbekende meer in het straatbeeld.
Daarnaast is het Arabisch de drager van een exotische cultuur (denken we maar aan de Sprookjes van 1001 Nacht) die sinds eeuwen tot de Westerse verbeelding spreekt.

Deze cursus biedt u de mogelijkheid om iets van deze taal en cultuur van binnenuit te leren kennen. Onze hoofddoelstelling is natuurlijk u in staat te stellen op elementair niveau te communiceren met Arabischsprekenden. Maar ook aan de polyglot die, los van alle praktische
overwegingen, puur voor het plezier vreemde talen leert, heeft deze cursus heel wat te bieden:
via de cursus Arabisch krijgt U immers een eerste kennismaking met een taalfamilie (Afro- Aziatisch of Hamito-Semitisch) die op zowat alle domeinen (alfabet, uitspraak, grammaticale structuren, …) grondig van de ons vertrouwde talen verschilt. Bovendien dient het Arabisch
alfabet ook als schriftsysteem voor heel wat andere talen uit de islamitische cultuursfeer, w.o. het Perzisch (in Iran) en het Urdu (in Pakistan)..