Portugees 3

Voorkennis

Deze cursus is een logisch vervolg op Portugees 2. Heb je Portugees 2 niet gevolgd ? geen probleem in de loop van de eerste lesmaand wordt je kennis van het Portugees onder begeleiding van de leerkracht getest en eventueel bijgestuurd om de cursus te kunnen volgen.

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt er nog meer aandacht besteed aan spreek- en luistervaardigheid. Je kan nu reeds je basisbehoeften uitdrukken, maar nu leer je ook gesprekken aangaan over moeilijkere thema’s en ook in discussie gaan. Ook de luistervaardigheid wordt verfijnd met filmfragmenten en fragmenten uit het Portugese tv-journaal. Lezen en schrijven worden uiteraard ook niet verwaarloosd en actuele kranten- en tijdschriftenartikels komen steeds vaker aan bod.

De Portugeestalige wereld wordt ook verder verkend. In Portugees 2 werd Portugal onder de loep genomen, nu wordt Brazilië in al haar schoonheid ontdekt.

Om dit alles tot een goed einde te brengen, blijft er nog steeds aandacht voor de grammatica (bv. de verleden tijden en het gebruik worden verder uitgediept, maar ook de Conjuntivo en de Infinitivo Pessoal worden besproken om actief te gaan gebruiken). De woordenschat van Portugees 1 en 2 worden verder uitgediept en verrijkt met typische uitdrukkingen en zinswendingen. Maar net zoals in Portugees 1 en 2 zijn grammatica en woordenschat een middel en geen doel op zich.

Cursusmateriaal

Er wordt gewerkt met eigen cursusmateriaal met voor elk wat wils. Het hoofddoel van de cursus is communicatie, mondeling maar ook schriftelijk, met aandacht voor de correctheid van de boodschap. Er zijn dus ook voldoende praktijkgerichte oefeningen op grammatica, woordenschat en zinsstructuren. Om vertrouwd te geraken met de klanken van het Portugees is de cursus rijkelijk voorzien van audiofragmenten. Bovendien zijn er op het elektronisch leerplatform extra oefeningen beschikbaar om zich verder te verdiepen in de Portugese taal.