Portugees 2

Voorkennis

Deze cursus is een vervolgcursus op Portugees 1 en een basiskennis van het Portugees is dus vereist. Heb je Portugees 1 niet gevolgd ? geen probleem in de loop van de eerste lesmaand wordt je kennis van het Portugees onder begeleiding van de leerkracht getest en eventueel bijgestuurd om de cursus te kunnen volgen.

Inhoud

Tijdens deze opleiding worden de thema’s van Portugees 1 verder uitgediept. De spreek- en luisteroefeningen worden nog intensiever, voor de lees- en schrijfoefeningen wordt de lat ietsje hoger gelegd, met de bedoeling dat je op het einde van Portugees 2 je goed uit de slag kan trekken in een Portugeestalig land.
De culturele bagage wordt ook niet verwaarloosd en de verschillende provincies van Portugal worden in deze cursus besproken
De grammatica (bv. de verleden tijden en het gebruik) en woordenschat (bv. autoproblemen, diefstallen, Portugese uitdrukkingen) worden verder uitgediept zodat je een volwaardige taalgebruiker kan worden, maar zijn geen doel op zich.

Cursusmateriaal

Er wordt gewerkt met eigen cursusmateriaal met voor elk wat wils. Het hoofddoel van de cursus is communicatie, mondeling maar ook schriftelijk, met aandacht voor de correctheid van de boodschap. Er zijn dus ook voldoende praktijkgerichte oefeningen op grammatica, woordenschat en zinsstructuren. Om vertrouwd te geraken met de klanken van het Portugees is de cursus rijkelijk voorzien van audiofragmenten. Bovendien zijn er op het elektronisch leerplatform extra oefeningen beschikbaar om zich verder te verdiepen in de Portugese taal.