Portugees 1

Voorkennis

Deze cursus start vanaf nul, voorkennis van het Portugees is dus niet vereist. De nadruk ligt op wat je praktisch met de taal kan doen: korte en eenvoudige teksten (bv. folders, reclame, uurregelingen, menu, …) lezen en begrijpen, je mondeling uitdrukken (bv. de weg vragen, inchecken in een hotel, kleine problemen uitleggen), de grote lijnen van een gesprek kunnen volgen en ook korte berichtjes  schrijven (bv. een mail schrijven om een kamer te reserveren of om meer uitleg te krijgen) in het Portugees.

Inhoud

Je leert er o.a. mensen begroeten, jezelf voorstellen, vragen en zeggen hoe laat het is, inkopen doen...
Andere thema’s die aan bod komen zijn o.a. vrijetijdsbesteding, familie en gezin, huisvesting, gezondheid, ...
Woordenschat en spraakkunst komen uiteraard ook aan bod, maar zijn geen doel op zich: het gaat om wat je nodig hebt om je uit de slag te kunnen trekken.
Naast de praktische kant van de taal is er natuurlijk ook aandacht voor de culturele achtergrond van de Portugeestalige landen.

Cursusmateriaal

Er wordt gewerkt met eigen cursusmateriaal met voor elk wat wils. Het hoofddoel van de cursus is communicatie, mondeling maar ook schriftelijk, met aandacht voor de correctheid van de boodschap. Er zijn dus ook voldoende praktijkgerichte oefeningen op grammatica, woordenschat en zinsstructuren. Om vertrouwd te geraken met de klanken van het Portugees is de cursus rijkelijk voorzien van audiofragmenten. Bovendien zijn er op het digitaal leerplatform extra oefeningen beschikbaar om zich verder te verdiepen in de Portugese taal.