Italiaans 8
Het achtste jaar Italiaans is een vervolg en uitdieping van het zevende jaar.

Elke les behandelen we een ander thema.

Enkele voorbeelden zijn:

Lezen en bespreken van een folder voor een operavoorstelling
Bekijken en analyseren van fragmenten uit een sit-com
Italiaanse personages
Bekijken en analyseren van fragmenten uit een kookprogramma
Lezen, bespreken en analyseren van een krantenartikel 
Lezen van een strip
Bekijken van een actuele film met Italiaanse ondertiteling


Bovendien proberen we elk jaar in te spelen op de actualiteit en extra’s aan te bieden al naar gelang de interesse van de cursisten.
Vereiste voorkennis
Om deze cursus met succes te kunnen volgen moet je de zeven voorgaande jaren met succes gevolgd hebben of beschikken over de kennis die overeenkomt met dit niveau. In de loop van de eerste lesmaand zal je hierover onder leiding van je leerkracht een proef afleggen