Italiaans 7
De thema’s die behandeld worden in Italiaans 7, zijn : noodsituaties, interviews, nieuwe technologieën , publiciteit, generatiekloof, problemen in de stad (maffia en afvalprobleem), milieuproblematiek, klagen, kennis land en volk, … Natuurlijk wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de actualiteit.  

De les begint met een luisterfragment (audio- of videomateriaal) of een leesfragment, er wordt nieuwe woordenschat aangebracht en dan wordt er gediscussieerd rond het thema.  

Grammatica komt minder aan bod maar wordt herhaald tijdens het analyseren van de fragmenten en volgens de noden en wensen van de cursist.  

Vanzelfsprekend is er ook voldoende ruimte voor cultuur in de brede zin het woord (film, muziek, uitstap, …).