Italiaans 6 Threshold
Het zesde jaar Italiaans is een vervolg en uitdieping van het vijfde jaar. Ook in dit leerjaar wordt de nadruk gelegd op vlot en spontaan communiceren: de cursist leert zich accuraat en vlot uitdrukken zowel in formele als in informele situaties.  Grammaticale correctheid, accurate uitspraak en rijke en genuanceerde woordenschat worden aan de hand van communicatieve taakgerichte activiteiten bijgebracht.

We werken rond verschillende thema’s. Een lees- of luisterfragment vormt de basis voor de uitbreiding van onze Italiaanse woordenschat en het verder trainen van de vier vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven in het Italiaans). Daarnaast wordt regelmatig een bepaald grammaticaal topic uit de voorgaande jaren herhaald.

De gespreksthema’s zijn o.a. :

Bekijken en bespreken van een kortfilm
Architectuur (o.a. Renzo Piano)
Beluisteren en bespreken van een literatuurfragment 
Emigratie en immigratie (o.a. Italianen in Amerika)
Bespreken van een kunstwerk
Commedia
Vereiste voorkennis
Om deze cursus met succes te kunnen volgen moet je de vijf voorgaande jaren met succes gevolgd hebben of beschikken over de kennis die overeenkomt met dit niveau. In de loop van de eerste lesmaand zal je hierover onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.