Italiaans 4

De cursist heeft de basiskennis Italiaans reeds onder de knie... - de weg naar la dolce vita italiana in al haar aspecten ligt open!

Na een grammaticale herhaling van de congiuntivo leren we o.a. het gebruik van de verleden tijden in de congiuntivo, de passato remoto, de passieve zin, ... We gaan in de cinema kijken naar een Italiaanse film of bekijken een film klassikaal. We verdiepen ons in de Italiaanse cultuur: een literatuurfragment, de Italiaanse pers, een liedje, carnaval, kunst, voetbal .... Verder leren we een klachtenbrief lezen en opstellen, naar de bank gaan, onze tuin en huishoudelijke taken beschrijven, met de auto naar de garage gaan, …

Vereiste voorkennis
Om deze cursus met succes te kunnen volgen moet je de 3 voorgaande jaren met succes gevolgd hebben, of beschikken over de kennis die met dit niveau overeenkomt. In de loop van de eerste lesmaand zal je hierover onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.