Italiaans 3 Threshold 

De cursist heeft de basiskennis Italiaans onder de knie... - de weg naar la dolce vita italiana in al haar aspecten ligt open!

We leren afspraken maken, uitnodigingen aanvaarden en weigeren, tickets boeken. We gaan naar een reisbureau en vragen gedetailleerde informatie ivm uurregeling, vervoersmiddelen, soorten reizen.  We bespreken een reis die slecht verlopen is en leggen uit waarom.  We bekijken het belang van gezonde voeding en levenswijzen en geven tips.  We vergelijken verschillende tafelgewoonten en alternatieve genezingswijzen.   We leren een CV opstellen en solliciteren. We beschrijven ons eigen huis, een vakantiewoning, soorten woningen en inrichting.  Na een grammaticale herhaling leren we o.a. het gebruik van de gerundio, de futuro, het gebruik van de imperativo en de verleden tijden,...

Vereiste voorkennis 
Om deze cursus met succes te kunnen volgen moet je de opleiding Italiaans Elementaire Kennis gevolgd hebben, of beschikken over de kennis die met dit niveau overeenkomt (240 lesuren). In de loop van de eerste lesmaand zal je hierover onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.