Italiaans 1 Breakthrough
Deze cursus start vanaf nul: hij richt zich dus tot mensen die nog geen enkele kennis hebben van de Italiaanse taal, of van wie de kennis uiterst beperkt is. De nadruk ligt op wat je praktisch met de taal kan doen: korte en eenvoudige gesproken en geschreven boodschappen begrijpen, je mondeling uitdrukken en (heel beperkt) schrijven. Je leert er o.a. jezelf voorstellen, eenvoudige telefoongesprekken voeren, inkopen doen, de weg vragen en wijzen, een hotelkamer of restaurant reserveren, je woning beschrijven, communiceren over vrije tijd en reizen, …

Woordenschat en grammatica komen uiteraard ook aan bod, maar zijn geen doel op zichzelf: het gaat om wat je nodig hebt om je uit de slag te kunnen trekken. In het eerste jaar wordt natuurlijk ook ruime aandacht besteed aan uitspraak en spelling. Ook het land zelf komt aan bod via muziek, film, geschiedenis, literatuur, …
Vereiste voorkennis
Geen. De cursus kan in principe ook gevolgd worden door niet-Nederlandstalige cursisten; wij raden anderstaligen echter aan eerst een basiscursus Nederlands te volgen.