Spaans 7

In Spaans 7 ligt de focus vooral op spreken en luisteren. Dit gebeurt meestal aan de hand van audiovisueel materiaal. Op basis van actuele teksten komen we tot een gesprek of debat rond een bepaald thema. Op jaarbasis wordt een twintigtal thema's behandeld. De cursisten mogen uiteraard ook hun eigen interesses aanbrengen.

Af en toe worden de actuele teksten gebruikt om woordenschat en/of grammatica te herhalen en verder uit te breiden.

Ook cultuur komt ruimschoots aan bod. Een Spaanstalige film, een museumbezoek en een Spaans etentje staan sowieso op het programma.