Spaans 6

Spaans 6 wordt als een overgangsjaar beschouwd tussen de praktische kennis (de Threshold-niveaus) en de mondelinge modules (“Vantage”). Alle basisgrammatica is in principe geziene leerstof en wordt wekelijks systematisch herhaald aan de hand van een oefeningenbundel. De focus ligt nog steeds op de vier vaardigheden; om de luistervaardigheid te trainen wordt er zo vaak mogelijk gewerkt met authentiek materiaal (reportages, fragmenten van nieuwsuitzendingen,…) en ook voor de spreekvaardigheid werken we verder op het elan van Spaans 5: open spreekoefeningen zoals opinie, debat, presentatie, enz.

Een groot verschil ten opzichte van de voorgaande jaren is dat er nu niet met een basiscursus van een zes- of achttal hoofdstukken wordt gewerkt, maar dat er wekelijks een nieuw onderwerp aangesneden wordt. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer: technologie en communicatie, gezondheid, gastronomie, maatschappij, feesten en tradities, cultuur, enz.