Spaans 4

Deze cursus start met een hoofdstuk met veel herhaling van geziene leerstof, maar ook uitbreiding van de woordenschat en dat binnen het thema ‘reizen’: wat doe je zoal op reis, wat zijn je voorkeuren, wat heb je nodig om op reis te gaan? Ook een beetje cultuur ontbreekt hier zeker niet! Vervolgens gaan we al etend en drinkend de bevelsvorm en de woordenschat rond het thema herhalen en uitbreiden. We leren ook in debat te gaan met elkaar.

Verder leren we ook vertellen over de vervoersmiddelen die we gebruiken, onze voorkeur, ervaringen, de voor- en nadelen, kortom: onze mening geven (Subjuntivo!). We hebben het ook over ‘el consumo’ in de brede zin van het woord en onze ‘futuro’. We leren ook hoe we de media kunnen gebruiken om bijvoorbeeld Spaans te leren, hoe we gezond kunnen leven, we leren krantenartikels begrijpen over misdrijven en onze mening geven over straffen. Terwijl in de eerste jaren bijna uitsluitend gewerkt wordt met vereenvoudigd materiaal voor studenten, proberen we in Spaans 4 al regelmatig eens authentiek materiaal te gebruiken, zoals een reportage en of een origineel krantenartikel. De spreekoefeningen hebben in tegenstelling tot de kleine dialoogjes uit de lagere jaren vaker een open karakter (klasgesprek, debat, opinie, …).

Grammaticaal worden de grote thema’s uit de vorige jaren herhaald en uitgediept (ser/estar, verleden tijden, subjuntivo, imperativo) en leren we de futuro.