Duits 1
Deze taalcursus start helemaal vanaf nul en is bedoeld voor iedereen die nog geen enkele kennis of slechts een beperkte kennis heeft van het Duits. Het lesmateriaal omvat het hand- en werkboek ‘Delfin’ dat ook in Duitsland in het volwassenenonderwijs met veel succes gebruikt wordt.
De nadruk ligt op wat je in uiteenlopende situaties in het leven van alledag met de taal kan doen: gesproken Duits verstaan, eenvoudig geschreven boodschappen begrijpen, je mondeling correct uitdrukken en korte mededelingen schrijven. Het oefenen van deze vaardigheden is steeds op praktische en realistische situaties gericht. 

Je leert er o.a.
  • jezelf en anderen voorstellen (naam, adres, beroep, gezinstoestand, hobby’s),
  • verwelkomen, begroeten en afscheid nemen,
  • allerhande inlichtingen vragen,
  • vragen en zeggen hoe laat het is,
  • naar de weg vragen en anderen de weg tonen in het Duits, 
  • zelfredzaam zijn in het station, in de winkel en in het restaurant, …
De grammatica komt uiteraard ook aan bod, maar is nooit een doel op zichzelf: het gaat om wat je nodig hebt om je zo taalvaardig mogelijk uit de slag te kunnen trekken. In het eerste jaar wordt natuurlijk ook ruim aandacht besteed aan uitspraak en spelling. Ook het dagdagelijkse leven in het land van de gesproken taal komt ruim aan bod: hierbij wordt vooral het culturele en het sociale luik belicht.