Conversation

Deze cursus richt zich tot cursisten met een meer gevorderde kennis van het Frans.
 
De cursus Conversatie is een module mondelinge taalvaardigheid. De aandacht gaat naar de vaardigheden spreken en luisteren. Uiteraard zal er soms ook beroep gedaan worden op de ondersteunende vaardigheden lezen en schrijven. 
 
We streven in deze cursus naar een grotere zelfstandigheid in spreken en dit via verschillende werkvormen (klasgeprekken, debatten, rollenspellen …).
 
Luister– en videomateriaal, nieuwsberichten, artikels over actuele en culturele thema’s … vormen het vertrekpunt voor deze spreekoefeningen.
 
In deze losse en ongedwongen lessen waarin iedereen zijn mening vrij kan vertolken, wordt er gelet op de juiste uitspraak en intonatie. Waar nodig, wordt ook de grammatica bijgeschaafd. Ook de woordenschat die hoort bij een onderwerp, wordt aangebracht. De keuze van de thema’s kan ook in overleg met de cursisten gebeuren, zodat ieders interesse aan bod komt.
 
Frans conversatie is de ideale cursus om je Frans verder in te oefenen, te onderhouden en tezelfdertijd te genieten van deze mooie taal en prachtige cultuur.


Vereiste voorkennis
Om deze cursus te kunnen volgen moet je de voorafgaande modules Frans met succes gevolgd hebben, of beschikken over de kennis die met dit niveau overeenkomt. In de loop van de eerste lesmaand zal je hierover dan onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.