InschrijvenPlaatsMomentLesurenDocentEerste lesOpmerkingLestijden (*)Prijs
Online inschrijven is afgesloten voor deze cursus.
Neem contact op met het secretariaat indien je nog wenst in te schrijven.
Kortrijk, Graaf Karel De GoedelaanAfstandsonderwijs100% AfstandsonderwijsDiverse lesgevers24/04/2019

Dit is STAGE

160240€
(*) Lestijden : het totaal aantal lesuren dat deze cursus zal duren

D9 werkplekleren 4

Vereiste voorkennis

De cursist is geslaagd voor de modules D6, D7 en D8 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Leerinhoud

In de modules werkplekleren toets de cursist de opgedane kennis en verworven competenties aan concrete projecten/opdrachten. De nadruk ligt hier op het leren omgaan met planning, deadlines, teamwerk, rapportering en projectmanagement. 

In deze laatste module werkplekleren gaan de cursisten zelf op zoek naar een relevant projectvoorstel. Ze tonen de relevantie van hun project aan en realiseren het project binnen de gestelde timing en beschikbare resources, al dan niet conform de wensen van een opdrachtgever.

Competenties

Module Werkplekleren 4 D9

Code

De cursist kan

 

  • op een professionele manier in team samenwerken.

BC 114

  • werken met een “team” planning waarbij taken moeten verdeeld worden over verschillende personen.

BC 115

  • met een versiebeheer programma werken.

BC 116

  • aan de hand van een externe probleemstelling zelf een opdracht/project formuleren die een antwoord of oplossing biedt voor het gestelde probleem.

BC 117

  • communicatie met de opdrachtgever onderhouden en correct rapporteren

BC 118

Leermaterialen

Info volgt

Studiekosten

Info volgt

Onderwijsvormen

Combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en eindevaluatie