D8 werkplekleren 3

Vereiste voorkennis

De cursist is geslaagd voor de modules D6 en D7 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Leerinhoud

In de modules werkplekleren toets de cursist de opgedane kennis en verworven competenties aan concrete projecten/opdrachten. De nadruk ligt hier op het leren omgaan met planning, deadlines, teamwerk, rapportering en projectmanagement. 

In deze module werkplekleren leren de cursisten grotere en complexere real life opdrachten realiseren in team. Het kunnen als team samenwerken op 1 project en tegen de gestelde deadlines een voldoende kwalitatief eindresultaat genereren staat hier centraal.

Competenties

Module Werkplekleren 3 D8

Code

De cursist kan

 

  • aan de hand van een duidelijk omschreven opdracht in team een applicatie maken die aan de criteria voldoet.

BC 113

  • op een professionele manier in team samenwerken.

BC 114

  • werken met een “team” planning waarbij taken moeten verdeeld worden over verschillende personen.

BC 115

  • met een versiebeheer programma werken.

BC 116

Leermaterialen

Info volgt

Studiekosten

Info volgt

Onderwijsvormen

Combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en eindevaluatie