B1 computertechniek

Vereiste voorkennis

Niet van toepassing

Leerinhoud

In deze module wordt de basiskennis over de werking van computers verworven. De cursist kan de terminologie van de computertechniek functioneel gebruiken.

Competenties

Module Computertechniek B1

Code

De cursist kan

 

  • de aanwezige hardware in een PC omschrijven.

BC 022

  • de verschillende onderdelen in een PC tonen.

BC 023

  • de inwendig communicatie in de PC beschrijven.

BC 024

  • de verschillende bussystemen beschrijven.

BC 025

  • de verschillende I/O-interfaces beschrijven.

BC 026

  • de verschillende soorten randapparatuur en hun belangrijkste kenmerken beschrijven.

BC 027

Leermaterialen

Info volgt

Studiekosten

Info volgt

Onderwijsvormen

Combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en eindevaluatie