A4 IT-technologie 2

Vereiste voorkennis

De cursist is geslaagd voor de module A3 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Leerinhoud

In veel bedrijven is de gebruikte “office software” de ruggengraat van de bedrijfswerking. Op een professionele manier leren omgaan met diverse tools en pakketten in de bedrijfscontext is een absolute must om voldoende te kunnen bijdragen aan de dagdagelijkse bedrijfswerking.

Competenties

Module IT-technologie 2 A4

Code

De cursist kan

 

  • op een professionele manier met een Office pakket werken.

BC 018

  • de verschillende professionele alternatieven voor office pakketten opgeven.

BC 019

  • integratie doen tussen tekstverwerking, spreadsheet, presentatiesoftware en mailpakket.

BC 020

  • een office pakket configureren naar de wensen van de klant of het bedrijf.

BC 021

Leermaterialen

Info volgt

Studiekosten

Info volgt

Onderwijsvormen

Combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en eindevaluatie