A1 toegepaste wiskunde 1

Vereiste voorkennis

Niet van toepassing voor deze module

Leerinhoud

Wiskunde staat in de opleiding ten dienste van de technische toepassingen. Door het maken van voldoende oefeningen en door de theorie tot een minimum te beperken, wordt de nadruk gelegd op de praktische toepassing van de wiskunde, die als basis dient voor de andere modules.

Gezien de grote verscheidenheid van de voorkennis wiskunde, is het noodzakelijk de module aan te vangen met de elementaire begrippen (functies). Een eerste vereiste is immers om een grondige kennis van basisbegrippen, grafische voorstellingen en fundamentele berekeningswijzen goed te beheersen. Deze module richt zich daarom volledig op het aanleren en inoefenen van de elementaire wiskundige bagage. Anderzijds leert de cursist abstract redeneren. Cursisten leren een opgave analyseren en leren bepalen welke wiskundige techniek nodig is om een technisch probleem uit te werken. Ze leren berekeningen uitvoeren en leren inzicht ontwikkelen in het doel en het resultaat van hun berekening.

Competenties

Code

Basiscompetenties

 

De cursist kan

BC 001

  • rekenkundige bewerkingen uitvoeren.

BC 002

  • werken met getallenstelsels.

BC 003

  • algebraïsch rekenen.

BC 004

  • machten en wortelvormen correct uitvoeren.

BC 005

  • eerste-, tweedegraadsvergelijkingen en ongelijkheden opstellen, interpreteren en oplossen.
Leermaterialen

Info volgt

Studiekosten

Info volgt

Onderwijsvormen

Combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en eindevaluatie