InschrijvenPlaatsMomentLesurenDocentEerste lesOpmerkingLestijden (*)Prijs
Online inschrijven is afgesloten voor deze cursus.
Neem contact op met het secretariaat indien je nog wenst in te schrijven.
Sint-Michiels, Rijselstraat 5100% afstandsonderwijs100% AfstandsonderwijsDe Prins Heidi11/03/2019

onderdeel afstudeerproject

4060€
(*) Lestijden : het totaal aantal lesuren dat deze cursus zal duren

D3 Duits 3, 40 lestijden

Vereiste voorkennis

A8 Duits 2

Leerinhoud
  • Formele en informele gesprekken over onderwerpen die aansluiten bij  de  persoonlijke, sociale,  schoolse  of  beroepsmatige  en  niet beroepsgebonden behoeften van de cursist.
  • De   belangrijkste   gegevens   begrijpen   en   zich   een persoonlijke mening  vormen  over  informatieve teksten,  meer  bepaald  kranten- en tijdschriftenartikels  over  socio-economische onderwerpen.  De onderwerpen,  waaruit  een  keus wordt  gemaakt  in  functie  van  de prioritaire beroepscontext en  belangstellingssfeer  van  de cursisten, zijn  van  socio-economische  en  socioculturele aard  zoals economie, werkgelegenheid, opleiding, consumptie, onderneming/organisatie...
  • Rollenspellen    en    gevalsstudies    over    sociaal taalgebruik met taalhandelingen zoals informatie uitwisselen, gevoelens en attitudes uitdrukken, logische en persoonlijke relaties beschrijven...
Competenties
Op  een  vloeiende  en  accurate  wijze  deelnemen  aan  bepaalde  formele en  informele  gesprekken  (ook  met  native  speakers)  over  onderwerpen die  aansluiten  bij  de  persoonlijke,  sociale,  schoolse  of  beroepsmatige (secretariële)  en  niet  beroepsgebonden  behoeften  van de  cursist.  In deze  eenheid  ligt  de  nadruk  op  mondelinge  taalvaardigheid  waarbij  de passende   taalregisters   worden   gebruikt.   Vlot   functioneren   in   een vreemde  taal  op  de  werkvloer  betekent  dat  de  cursist  een  hele  waaier van taalhandelingen beheerst.
 
Leermaterialen

Nog te bepalen

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Permanente evaluatie via verplichte deelname aan dropboxopdrachten, testcentra en lestoetsen.

Schriftelijke eindevaluatie.