InschrijvenPlaatsMomentLesurenDocentEerste lesOpmerkingLestijden (*)Prijs
Online inschrijven is afgesloten voor deze cursus.
Neem contact op met het secretariaat indien je nog wenst in te schrijven.
Sint-Michiels, Rijselstraat 5100% afstandsonderwijs100% AfstandsonderwijsVan Parys Fien11/02/2019

onderdeel afstudeerproject

4060€
(*) Lestijden : het totaal aantal lesuren dat deze cursus zal duren

D2 Engels 3, 40 lestijden

Vereiste voorkennis

A6, Engels 2

Leerinhoud

Formele en informele gesprekken over onderwerpen die aansluiten bij de persoonlijke, sociale, schoolse of beroepsmatige en niet beroepsgebonden behoeften van de cursist.

De belangrijkste gegevens begrijpen en zich een persoonlijke  mening vormen over informatieve teksten, meer bepaald kranten- en tijdschriftenartikels over socio-economische onderwerpen. De onderwerpen, waaruit een keus wordt gemaakt in functie van de prioritaire beroepscontext en belangstellingssfeer van de cursisten, zijn van socio-economische en socioculturele aard zoals economie, werkgelegenheid, opleiding, consumptie, onderneming/organisatie ...

Rollenspellen en gevalsstudies over sociaal taalgebruik met taalhandelingen zoals informatie uitwisselen, gevoelens en attitudes uitdrukken, logische en persoonlijke relaties beschrijven  ...

Competenties Op een vloeiende en accurate wijze deelnemen aan bepaalde formele en informele gesprekken (ook met native speakers) over onderwerpen die aansluiten bij de persoonlijke, sociale, schoolse of beroepsmatige (secretariële) en niet beroepsgebonden behoeften van de cursist. In deze eenheid ligt de nadruk op mondelinge taalvaardigheid waarbij de passende taalregisters worden gebruikt. Vlot functioneren in een vreemde taal op de werkvloer betekent dat de cursist een hele waaier van taalhandelingen beheerst.
Leermaterialen

Online syllabus

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Permanente evaluatie via verplichte deelname aan dropboxopdrachten, testcentra en lestoetsen.

Schriftelijke eindevaluatie.