B4 Organisatie, 60 lestijden

Vereiste voorkennis

Geen vereiste voorkennis

Leerinhoud
 • Analyse van de interne organisatie: verkoop-, aankoop-, productie-… organisatie
 • De inhoudelijke bijdragen van de verschillende scholen in de organisatieleer
 • De verschillende organisatieconcepten
 • Hoofdvormen van organisatiestructuren: lijnorganisatie, lijn-staforganisatie, lijn- en functionele staforganisatie, divisie organisatie, matrix of projectstructuur
 • Organisatiecultuur (types en ontstaan of hoe beïnvloeden van cultuur)
 • Opmaken van een organisatieschema
 • Opmaken van een structuur
 • Opmaken van een taakverdeling
 • Rol van de missie van de onderneming op de wijze van organiseren
 • Interne analyse: financiële analyse, organisatie analyse en marketinganalyse
 • Een aantal strategieën om de omgeving te beïnvloeden
 • De relatie tussen organisatie en technologie
 • Verschillende departementalisatiewijzen en analyse van impact op de marketing
 • Typologieën van Mintzberg
 • De fazen in het veranderingsproces
 • Kritische factoren voor het slagen van een veranderingsproces
Competenties Inzicht in zaken en concepten die kunnen bijdragen tot een beter begrip van de werking van complexe organisaties en de interactie met de werkomgeving.
Leermaterialen

Nog te bepalen

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Permanente evaluatie via verplichte deelname aan dropboxopdrachten, testcentra en lestoetsen.

Schriftelijke eindevaluatie.