InschrijvenPlaatsMomentLesurenDocentEerste lesOpmerkingLestijden (*)Prijs
Online inschrijven is afgesloten voor deze cursus.
Neem contact op met het secretariaat indien je nog wenst in te schrijven.
Sint-Andries, Manitobalaan 48Zaterdagvoormiddag09u00-12u30 + afstandsonderwijsVan der Cruysse Erik16/02/2019 4060€
(*) Lestijden : het totaal aantal lesuren dat deze cursus zal duren

B2 Inleiding tot het recht, 40 lestijden

Vereiste voorkennis

Geen vereiste voorkennis

Leerinhoud
 • Basisbegrippen van het burgerlijk recht (wat, wie is betrokken, de onderdelen van het burgerlijk recht).
 • De verschillende rechtbanken en hun functioneren.
 • Het recht en natuurlijke personen (wat, de rechten en plichten van gehuwden, de rechten en plichten van samenwonenden, het statuut van goederen en eigendommen, huwelijkscontracten, echtscheidingsproblematiek en scheidingsformules).
 • Erfrecht en successie (op onroerende goederen, roerende goederen, tarieven, fiscale behandeling en erfregelingen).
 • Huren of kopen (wettelijke bepalingen, vergelijkende basis, huurcontracten, koopovereenkomsten).
 • Zakenrecht
 • Kooplieden en daden van koophandel
 • Handelspapieren
 • Faillissementsrecht
 • Elementaire begrippen van het vennootschapsrecht (kenmerken, oprichting, omzetting, fusie en splitsing, inbreng, duur en vereffening)
 • Kapitaalvennootschappen (NV, CVA)
 • Personenvennootschappen (VOF, GCV, BVBA)
 • Coöperatieve vennootschappen
Competenties

Vertrouwdheid met een aantal basisprincipes en typische overeenkomsten in burgerlijk en handelsrecht en inzicht in de werking van het gerechtelijk apparaat.

Leermaterialen

Nog te bepalen

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Permanente evaluatie via verplichte deelname aan dropboxopdrachten, testcentra en lestoetsen.

Schriftelijke eindevaluatie.