B1 Bedrijfsbeheer, 80 lestijden

Vereiste voorkennis

Geen vereiste voorkennis

Leerinhoud

*    Starten als ondernemer:

 • Situering van bedrijfsbeheer
 • Ondernemerscompetentie
 • Advies en ondersteuning van de ondernemer
 • Het starten als ondernemer
 • Het huwelijksstelsel in België

*    Management en managers:

 • Het managementproces
 • Soorten managers
 • Het managementniveau en vaardigheden
 • De verschillende rollen van managers

*    Management en ondernemerschap:

 • Het ‘onderscheidend vermogen’ van de ondernemer
 • Het proces van ondernemen
 • Een onderneming opzetten

*    Strategie:

 • Missie, visie, strategie
 • Het strategisch plan
 • Feedbacksystemen (Deming-wiel, SWOT-analyse, het model van Porter, prestatie-indicatoren)
 • Van strategie en beleid naar plan van aanpak

*    Indeling van ondernemingen:

 • Indeling volgens hun primair proces
 • Indeling volgens activiteitenklasse
 • Indeling volgens sector
 • Indeling volgens specialisatiegraad
 • Indeling volgens marktstructuur
 • Indeling volgens juridische vorm
 • Indeling volgens bedrijfsgrootte

*    Beleidsinstrumenten:

 • Ondernemingsplannen
 • Omgevingsanalyse
 • Marketingplan
 • Financieel plan
 • Haalbaarheidsanalyse
 • Voorbereiden op de toekomst

*    Procesmanagement:

 • Procesbeheersing
 • Procesverbetering
 • Procesmanagement
 • Procesbeschrijving en format of processtroomdiagram

*    Sociale verantwoordelijkheid en ethiek:

 • Het begrip sociale verantwoordelijkheid
 • De overgang naar ethiek
 • De gereedschappen van ethiek
 • De uitdaging van het relativisme

*    De externe omgeving:

 • Het belang en de elementen van de externe omgeving
 • De internationale dimensie
 • De totaalomgeving van organisaties en management

*    Productie:

 • Productiegrootte
 • De wet van de toe- en afnemende meeropbrengst
 • Het kostenverloop: de optimale bezetting en het technisch optimaal punt
 • Het opbrengstenverloop
 • De optimale productiegrootte
 • De aanbodcurve
 • De break-even analyse
 • De prijselasticiteit van het aanbod
Competenties

Inzicht in zaken en concepten die kunnen bijdragen tot een beter begrip van de werking van de onderneming en de interactie met de werkomgeving en maatschappelijke context.

Leermaterialen

Nog te bepalen

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Permanente evaluatie via verplichte deelname aan dropboxopdrachten, testcentra en lestoetsen.

Schriftelijke eindevaluatie.