InschrijvenPlaatsMomentLesurenDocentEerste lesOpmerkingLestijden (*)Prijs
Online inschrijven is afgesloten voor deze cursus.
Neem contact op met het secretariaat indien je nog wenst in te schrijven.
Sint-Michiels, Rijselstraat 5Dinsdagavond + zaterdagvoormiddag18u10-21u40 en 9u00-12u30De Prins Heidi05/02/2019 120180€
(*) Lestijden : het totaal aantal lesuren dat deze cursus zal duren

A7 DUITS 1, 120 LESTIJDEN

VEREISTE VOORKENNIS

GEEN VOORKENNIS VEREIST.

LEERINHOUD
 • VOLDOENDE  VLOT  EN  ACCURAAT  OMGAAN  MET  ONBEKENDEN  PER  TELEFOON OF IN TWEEGESPREKKEN ZOALS HET BALIEGESPREK OF HET INTERVIEW.?
 • VERWELKOMING   VAN   BEZOEKERS   AAN   EEN   BEDRIJF   OF   ORGANISATIE, BEZOEKERS  AANKONDIGEN,  KENNISMAKEN,  GASTVRIJHEID  TONEN, ZELF  TE WOORD    STAAN,    VERZOEKEN    INWILLIGEN,    BEZOEKERS    AAN    INTERNEN VOORSTELLEN EN/OF OMGEKEERD.?
 • EEN  EENVOUDIGE  PRESENTATIE  GEVEN  OVER  ONDERWERPEN  ZOALS  EEN PRODUCT   OF   EEN   DIENST   MET   BEHULP   VAN   GRAFISCH   MATERIAAL   EN MODERNE  AUDIOVISUELE  MEDIA
 • CIJFERMATERIAAL,  GRAFIEKEN  EN  TABELLEN KRITISCH ANALYSEREN EN UITLEGGEN.
 • GESCHREVEN TEKSTEN OF AUDIOVISUELE DOCUMENTEN AAN DE HAND VAN AANTEKENINGEN SCHRIFTELIJK (SCHEMATISCH) EN MONDELING SAMENVATTEN EN BECOMMENTARIËREN.
 • VOOR  ZICHZELF  AANTEKENINGEN  MAKEN  ALS  VOORBEREIDING  BIJVOORBEELD VAN EEN TELEFOONGESPREK OF NAAR AANLEIDING VAN EEN VERGADERING
 • ANALYSE     EN     SYNTHESE     VAN     INFORMATIEVE,     PRE$CRIPTIEVE     EN ARGUMENTATIEVE  ZAKELIJKE  TEKSTEN  VIA  BEGRIJPEND  LEZEN  (SCANNEN  EN SKIMMEN) EN DE HOOFDZAKEN ERVAN SAMEN TE VATTEN.
 • EENVOUDIGE  (ZAKEN)BRIEVEN  (  PERSOONLIJKE  SEMI-FORMELE,  FORMELE) SCHRIJVEN ZOALS EEN UITNODIGING, REGELING IN VERBAND MET AFSPRAKEN  EN  ZAKENREIZEN,  HOTEL  EN  STAND  RESERVEREN,  FELICITATIE, BEDANKING, CONDOLÉANCE.
 • HANDELSBRIEVEN,    FAXBERICHTEN,    MEMORANDA    EN –MAILBERICHTEN VOLDOENDE  ACCURAAT  EN  LEZERSGERICHT  SCHRIJVEN  OVER  ONDERWERPEN ZOALS   INLICHTINGEN,   PRIJSAANVRAAG,   OFFERTE,   BESTELLING,   VERPAKKING, VERZENDING, BETALING, VERVOER, VERZEKERING, BANK, DOUANE
 • EEN  INSTRUCTIE  OF  AANWIJZING  VOOR  PRODUCTEN  OF  DIENSTEN  BEGRIJPEN EN SCHRIJVEN IN DE VORM VAN EEN KATTEBELLETJE, MEMORANDUM, NOTA OF STANDAARDDOCUMENT.
 • ZOWEL   NAGESPEELDE   ELEMENTAIRE   BEROEPSSITUATIES   OEFENEN   (ZOALS ROLLENSPEL,  SIMULATIE)  ALS  WERKELIJKE  COMMUNICATIE  (ZOALS  DISCUSSIE, DEBAT) AAN DE HAND VAN ACTUELE EN SOCIO-ECONOMISCHE TEKSTEN.
 • BLIJK    GEVEN    VAN    ATTITUDES    EN    VAARDIGHEDEN    ZOALS    ZIN    VOOR ZELFSTANDIGHEID, ACCURAATHEID, ANALYTISCH EN SYNTHETISCH DENKVERMOGEN, RESULTAATSGERICHT WERKEN, FLEXIBILITEIT, ORGANISATIEVERMOGEN, STIJL IN OMGANGSVORMEN, VERANTWOORDELIJKHEID,ZELFSTANDIGHEID, ASSERTIVITEIT EN PERSOONLIJKE CREATIVITEIT.
 • FUNCTIONEEL  TAALGEBRUIK  IN  DIVERSE  CONTEXTEN  ZOALS  CONTACTEN  MET OFFICIËLE INSTANTIES, AFSPRAKEN EN REGELINGEN, CONSUMPTIE, VRIJE TIJD...
 • KENNIS VAN HET TAALSYSTEEM (GRAMMATICA)
 • ALGEMENE TAALHANDELINGEN
COMPETENTIES DE  CURSIST  KAN  ZICH  EFFICIËNT  MONDELING  EN  SCHRIFTELIJK  IN  EENVOUDIGE COMMUNICATIESITUATIES  ZOWEL  IN  DE  BEROEPSCONTEXT  ALS  IN  ALLEDAAGSE SITUATIES UITDRUKKEN.  DE  CURSIST  COMMUNICEERT  EFFICIËNT  IN  DE  ZAKELIJKE VREEMDE  TAAL  ZOWEL  SCHRIFTELIJK/RECEPTIEF  ALS  MONDELING/PRODUCTIEF.  BIJ TWEEGESPREKKEN KAN HIJ ZICH LUISTERVAARDIG MAAR OOK ASSERTIEF OPSTELLEN.
HIJ   KAN   VLOT   EN   SOEPEL   EEN   EENVOUDIGE   PERSOONLIJKE   EN   COURANTE ZAKELIJKE    BRIEF,    MEMORANDUM,    EMAILBERICHT OF    FAX    OPSTELLEN    IN OVEREENSTEMMING  MET  DE  GANGBARE  NORMEN.  DE  CURSIST  KAN  EFFICIËNT EENVOUDIGE    TEKSTEN    LEZEN    EN    SCHRIJVEN,    EENVOUDIGE INSTRUCTIES BEGRIJPEN, TWEEGESPREKKEN VOEREN EN BEZOEKERS VERWELKOMEN.
LEERMATERIALEN

NOG TE BEPALEN

ONDERWIJSVORMEN

GECOMBINEERD ONDERWIJS

EVALUATIEVORM

PERMANENTE EVALUATIE VIA VERPLICHTE DEELNAME AAN DROPBOXOPDRACHTEN, TESTCENTRA EN LESTOETSEN.

SCHRIFTELIJKE EINDEVALUATIE.