InschrijvenPlaatsMomentLesurenDocentEerste lesOpmerkingLestijden (*)Prijs
Online inschrijven is afgesloten voor deze cursus.
Neem contact op met het secretariaat indien je nog wenst in te schrijven.
Sint-Andries, Manitobalaan 48Vrijdagavond100% AfstandsonderwijsSchuermans E.22/02/2019 4060€
(*) Lestijden : het totaal aantal lesuren dat deze cursus zal duren

Naar overzicht inschrijfmogelijkheden...

A7 IT Organisatie

Studiepunten: 3
Lestijden: 40
Vereiste voorkennis

Geen verplichte voorafgaande modules.

Leerinhoud

De module belicht informatievoorziening in organisaties.

Om de doelen die organisaties nastreven te bereiken is informatie een onontbeerlijke factor. Uit allerhande data moet informatie op een zo efficiënt mogelijke manier ter beschikking staan en effectief bijdragen tot realisatie van de bedrijfsprocessen die het bereiken van de doelen mogelijk maken.

Automatisering en computerondersteunde processen helpen daarbij, maar ook de organisatiestructuur en managementmethodes kunnen de informatievoorziening in een organisatie optimaliseren.

De cursus geeft een inzicht in wat organisaties zijn, welke structuren kunnen bestaan, wat de invloed is van de omgeving, hoe de organisatievorm de efficiëntie kan verhogen, hoe veranderingsprocessen verlopen, waarom informatie afhankelijk van het managementniveau anders dient te zijn, welke managementmethodes in een gegeven situatie het beste resultaat geven, hoe een project van automatisering wordt uitgewerkt en waarom technologische vernieuwing de positie van een organisatie kan verbeteren.

Competenties

De cursist

  • kan de verschillende vormen van algemene bedrijfsorganisatie herkennen en het IT-gebeuren in deze organisatie situeren;
  • een projectplanning opstellen en opvolgen;
  • met behulp van de nodige softwaretools en rekening houdende met alle beschikbare materiële en personele middelen, een projectplanning opstellen.
Leermaterialen

Leerplatform :

  • Online syllabus.
  • Vakfora
  • Links naar aanvullende websites
  • Opdrachten + feedback
Studiekosten

 

Studiebegeleiding

De docent voorziet begeleidingsmogelijkheid al of niet binnen de contacturen.
Tijdens de afstandsmomenten is de docent steeds in het centrum aanwezig.
Communicatie binnen het leerplatform wordt binnen de 2 werkdagen verwerkt.

Onderwijsvormen

Contactonderwijs (CO) : 0%
Afstandsonderwijs (AO) : 100%

Evaluatievorm

Het examen

1 examen op het einde van de module.
Het examen telt voor 40% van de beoordeling.

Permanente evaluatie

De overige 60% van uw beoordeling valt onder permanente evaluatie.