InschrijvenPlaatsMomentLesurenDocentEerste lesOpmerkingLestijden (*)Prijs
Online inschrijven is afgesloten voor deze cursus.
Neem contact op met het secretariaat indien je nog wenst in te schrijven.
Sint-Andries, Manitobalaan 48Donderdagavond18u10-20u50 + afstandsonderwijsSoete Bart14/02/2019 120180€
(*) Lestijden : het totaal aantal lesuren dat deze cursus zal duren

Naar overzicht inschrijfmogelijkheden...

A5 Programmeren 1

Studiepunten: 12
Lestijden: 120
Vereiste voorkennis

geen

Leerinhoud

In het vak “Programmeren 1” krijgt de cursist een grondig inzicht in de werking van het .Net Framework, leert hij/zij op een gestructureerde manier programma’s te ontwikkelen en verwerft hij/zij een grondig inzicht in het object georiënteerd programmeren.

C# is één van de programmeertalen uit het Microsoft .Net Framework.
Met behulp van deze programmeertaal zal de cursist de meest essentiële technieken aangeleerd worden rond het programmeren.

De programmeertaal C# vormt zowat de rode draad doorheen de volledige opleiding.  C# gaan we zowel gebruiken om Windows Applications,  WPF Applications als ASP.Net Applications aan te maken.
De programmeertaal C# kom jij tijdens de opleiding in heel wat modules opnieuw tegen :

 • A5 Programmeren 1
 • A6 Programmeren 2
 • B1 Programmeren 3
 • B3 Programmeren 4
 • A8 Databanken (o.a. met XML en LINQ)
 • A10 Netwerkbeheer (o.a. beheer AD)

Onderwerpen die in "A5 Programmeren 1" behandeld worden:

 1. Elementaire begrippen
  • console applicatie, Windows applicaties, WPF
  • het event driven gebeuren : properties, events, methods
  • identifiers, variabelen, datatypes, operatoren
  • methoden (void, type, parameters, bereik…)
  • selectie statements
  • iteratie statements
  • exceptions (foutafhandeling)
 2. Klassen (1)
  • incapsulatie
  • bereik van variabelen, eigenschappen, methoden…
  • constructors
  • overladen van methoden en constructors
  • stack en heap
  • instantievelden en statische velden, statische methoden
  • hergebruik van klassen
 3. Arrays en collections
  • de klasse Array
  • sorteer- en zoekalgortimen
  • ArrayList
  • SortedList
  • Generic List
 4. Besturingselementen van het .Net Framework
 5. OOP en Klassen (2)
  • enumeratie
  • class versus struct
  • overerving en polymorfisme
  • generics
Competenties

De cursist kan

 • modellen voor goed programmeren interpreteren
 • de levenscyclus van een project inschatten
 • het verschil tussen gestructureerd en object georiënteerd programmeren aantonen
 • bij eenvoudige problemen de datastructuur en controlestructuur analyseren en met schematechnieken vastleggen
 • de belangrijkste algemene concepten in verband met programmeren toepassen
 • de basiselementen en –structuren van een programmeertaal in eenvoudige applicaties toepassen en/of aanpassen
 • bij het analyseren en bij het ontwikkelen van programma’s een vooraf vastgelegde methodologie volgen
 • de vereiste integriteit in acht nemen.
Leermaterialen

Leerplatform :

 • Online syllabus.
 • Vakfora
 • Links naar aanvullende websites
 • Opdrachten + feedback
Studiekosten

 

Studiebegeleiding

De docent voorziet begeleidingsmogelijkheid al of niet binnen de contacturen.
Tijdens de afstandsmomenten is de docent steeds in het centrum aanwezig.
Communicatie binnen het leerplatform wordt binnen de 2 werkdagen verwerkt.

Onderwijsvormen

Avondcursus: Contactonderwijs (CO) : 65% - Afstandsonderwijs (AO) : 35%

Zaterdagcursus: Contactonderwijs (CO) : 40% - Afstandsonderwijs (AO) : 60%

Evaluatievorm

Het examen

1 examen op het einde van de module
Het examen telt voor 40% van de beoordeling.

Permanente evaluatie

De overige 60% van uw beoordeling valt onder permanente evaluatie.