Modulair werken

Elk vak is opgedeeld in modules (leerstofonderdelen).
Je kiest zelf hoeveel uren je les volgt per week.
Als je op het einde van je studieloopbaan alle vakken met succes hebt afgelgd, reikt de school je een certificaat of het diploma secundair onderwijs uit.

Inloopcursus

Het schooljaar begint met een inloopperiode voor alle nieuwe cursisten.  Je leert onze school kennen, je krijgt enkele proeflessen en je voorkennis wordt getest.
Daarna bepalen we je studietraject

Inschrijvingskosten

Voor de modules algemene vorming en anvullende algemene vorming is het inschrijvingsgeld gratis.

Voor alle ander vakken bedraagt het inschrijvingsgeld €1,50 per lestijd.

Voor één jaar durende opleidingen i.s.m. VDAB gelden volgende instapvoorwaarden :

  • voldoende Nederlands kennen
  • ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij VDAB
  • minstens 18 jaar oud zijn of minstens 2 jaar gestopt met voltijds onderwijs
Bereikbaarheid

Beide campussen zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer