Word 3

Deze module is het vervolg op de cursus Teksten perfectioneren met Word. In deze sessie komen de volgende onderwerpen aan bod :

 • Opmaakprofielen of stijlen
 • Overzichtsweergave
 • Tekstdoorloop
 • Opsommingen op meerdere niveau’s
 • Kopnummering
 • Inhoudsopgave
 • Indexregister
 • Voet- en eindnoten
 • Teksten illustreren met afbeeldingen, figuren en wordart.
 • Formules gebruiken
 • Organigrammen
 • Sjablonen
 • Formulieren
 • Hoofd- en subdocumenten