Naar modeltrajecten...

A2 (120 LT)
Basis materialen en constructies

Vereiste voorkennis

Geen

Leerinhoud

In deze module verwerven de cursisten inzicht in de algemeen toegepaste groepen van bouwmaterialen, hun eigenschappen, algemene toepasbaarheid en hun voorkomen in traditionele bouwdetails. Tevens verwerft de cursist inzicht in de verschillende typeconstructies en bouwdelen.

Competenties

De cursist kan

  • specifieke eigenschappen van bouwmaterialen aanwenden
  • elementaire berekeningen maken
  • constructies analyseren
  • plannen tekenen vanuit een adequate voorstellingswijze
Leermaterialen

Online syllabus lector

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en eindevaluatie