E3 Kostprijsberekening

Vereiste voorkennis

A1 Basis dubbel boekhouden

Leerinhoud
  • structuur van de onderneming, kostenbegrippen en kostprijscomponenten
  • relatie tussen algemene en analytische boekhouding,
  • doel en functie van de kostprijsberekening, de productiekosten, basisschema analytische boekhouding, bij- en afvalproducten, kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers
  • omslagmethodes
  • de boekhoudkundige verwerking van de autonome analytische boekhouding
  • boekhouding van industriële bedrijven ingedeeld naar productievorm
  • Direct Costing en verschillenanalyse
  • Standardkostprijsmethode en verschillenanalyse
Competenties  
Leermaterialen

Online syllabus lector

Studiekosten

 

Studiebegeleiding

Door lector: voor/na les, via mail of op afspraak

Onderwijsvormen

avondtraject: gecombineerd onderwijs (40% contactonderwijs)
dagtraject: gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

periodieke evaluatie en eindevaluatie