InschrijvenPlaatsMomentLesurenDocentEerste lesOpmerkingLestijden (*)Prijs
Online inschrijven is afgesloten voor deze cursus.
Neem contact op met het secretariaat indien je nog wenst in te schrijven.
Sint-Michiels, Rijselstraat 5Donderdagavond18u10-21u40 + afstandsonderwijsVallaeys Philippe07/02/2019 6090€
(*) Lestijden : het totaal aantal lesuren dat deze cursus zal duren

D2 Financiële algebra

Vereiste voorkennis

Niet van toepassing voor deze module.

Leerinhoud
  • Studie der enkelvoudige en samengestelde intrestrekening met gelijkwaardige rentevoeten, disconto, bepaalde vervaldag, gemiddelde vervaldag en vooraf betaalbare leningen
  • Inlichtingen over de berekeningen in verband met een loa (lening op afbetaling)
  • Annuïteiten: postnumerando en prenumerando, dadelijk ingaand en uitgesteld
  • Soorten leningen met hun berekening en het opstellen van de aflossingstabellen, met de consequenties in verband met fiscaliteit
  • Noties van levensverzekeringswiskunde met het principe en gebruik van sterftetafels met de bijhorende begrippen van kansrekening
  • Verzekeringen bij leven en bij overlijden met voorbeelden van berekening van netto koopsommen bij sommige van deze verzekeringen
Competenties  
Leermaterialen

Online syllabus lector

Studiekosten

 

Studiebegeleiding

Door lector: voor/na les, via mail of op afspraak

Onderwijsvormen

avondtraject: gecombineerd onderwijs (40% contactonderwijs)
dagtraject: gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

periodieke evaluatie en eindevaluatie