Structuur

DEEL A

DEEL B

  • Bibliotheekautomatisering
  • Klantgerichte communicatie
  • Inlichtingenwerk en collectievorming

120 lestijden

  • Introductie in het beroepsveld
  • Formele ontsluiting
  • Inhoudelijke ontsluiting en beschikbaarstelling

100 lestijden

Certificaat van de opleiding
Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde 220 Lt

In de loop van 2019 wordt de opleiding bibliotheekmedewerker grondig herdacht en herwerkt. Dit doen we om nóg beter in te spelen op de realiteit van het werkveld. Continuïteit blijft gegarandeerd: of je nu je opleiding start in september of in februari, het blijft mogelijk in twee aaneensluitende semesters het certificaat te behalen.