Algemeen

De opleiding bereidt in hoofdzaak voor op de functie van bibliotheekmedewerker/informatiebemiddelaar in een bibliotheek.

Het studieprogramma is sterk praktijkgericht, en brengt de cursist de competenties bij die de sector verwacht van een beginnende bibliotheekmedewerker. Er is zowel aandacht voor de sociale vaardigheden (omgaan met klanten/bibliotheekgebruikers, vraagbemiddeling,…) als voor de meer technische competenties (o.a. de software eigen aan de sector, het nieuwe Eengemaakt BibliotheekSysteem, informatiebronnen en beroepsverenigingen van de bibliotheeksector …).

CVO IVO Brugge is de enige onderwijsinstelling in West-Vlaanderen waar de opleiding kan gevolgd worden.
WAAR ?

De lessen gaan door op verschillende plaatsen.
Een semesterplan dat aangeeft waar elke les zal doorgaan wordt overhandigd bij de start van het semester.

 • de theoretische lessen gaan door in Rijselstraat 5, 8200 Sint-Michiels
 • de informaticalessen gaan door in Manitobalaan 48, St Andries Brugge (lokaal 004)
 • Studiebezoeken aan en practica in bibliotheken zorgen voor een rechtstreeks contact met het werkveld.

De opleiding bevat tevens een stuk afstandsleren.  Alle info hierover krijg je in de eerste les van je docent.

WANNEER ?

Opnieuw kan dit van les tot les verschillen.
Dit wordt eveneens aangegeven in het semesterplan dat je bij de start van het semester zal ontvangen.

De lessen gaan steeds door op :

 • Maandagavond van 18u10 tot 20u50 of  21u15 of 21u40
 • Woensdagavond van 18u10 tot 20u50 of  21u15 of 21u40
HOE LANG DUURT DE OPLEIDING ?

De volledige opleiding neemt 1 jaar in beslag, gespreid over 2 semesters van 20 weken.

HOEVEEL KOST HET ?
 • Alle modules van 40 lestijden kosten 60 euro per module
 • De module van 20 lestijden (Formele ontsluiting) kost 30 euro
 • vermindering van inschrijvingsgeld is mogelijk (zie algemene info)
 • vrijstelling van inschrijvingsgeld is mogelijk (zie algemene info)
 • betaling met opleidingscheques is mogelijk (zie algemene info)
TOELATINGSVOORWAARDEN

De cursist die de opleiding wil volgen moet voldoen aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.
Voor de module bibliotheekautomatisering is het aanbevolen dat de cursist al over basiscomputervaardigheden beschikt.

 

DOCENTEN

Ons team :

 • Mevr. Doreen Beuselinck
 • Dhr. Koen D'Haene
 • Mevr. Hilde Lingier
 • Dhr. Patrick Vanden Berghe