Italiaans opfris

De lessen zijn bedoeld voor cursisten die hun kennis van het Italiaans willen bijschaven of onderhouden.

In deze lessen worden de cursisten getraind om zo correct mogelijk te converseren in het Italiaans, hun mening te verwoorden en te beargumenteren.
Vandaar dat de spreek-en luistervaardigheid centraal staan in de lessen. Een uitgebreide waaier van onderwerpen die aansluiten bij de actualiteit en bij de interessesfeer van de cursisten wordt tijdens de lessen behandeld.
Iedere cursist brengt ook zelf thema’s uit zijn eigen leefwereld en interessesfeer aan.

Er wordt gelet op de juiste uitspraak en zinsbouw. Waar nodig wordt de grammatica herhaald. Ook de woordenschat die hoort bij de behandelde onderwerpen wordt aangebracht.
Daarnaast is er ook aandacht voor actualiteit. Dit is hierbij dikwijls een inleiding voor een discussie over een bepaald thema.

Een greep uit het aanbod :

  • Mannelijke en vrouwelijke beroepstermen
  • Cervelli in fuga
  • Italiaanse tragedies
  • Populaire uitdrukkingen
  • Herhaling grammatica : werkwoordstijden
  • Sociale media
  • Eataly
  •  …

Vereiste voorkennis

Om deze cursus te kunnen volgen moet je Ital 4 gevolgd hebben of beschikken over de kennis die met dit niveau overeenkomt. In de loop van de eerste lesmaand zal je hierover dan onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.