Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang
Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang
Instapactiviteiten

Deelnemen aan oriënteringsproef om het zo kort mogelijke traject te bepalen.

Duur

Afhankelijk van de voorkennis en het instapmoment.

Alle modules worden georganiseerd over een periode van 2 schooljaren.

Vakken

Begeleider in de buitenschoolse opvang

 • Begeleiding van het schoolgaande kind:
  • Opvoeding
  • Hygiëne
  • EHBO
  • Observatie
  • Diversiteit
  • Visie opvoeding
  • Omgaan met ouders
 • Zorg in de kinderopvang:
  • Verzorging
  • Hygiëne
  • Visie kinderopvang
 • Stage

Eindresultaat = certificaat Begeleider in de buitenschoolse opvang

Aanvullende algemene vorming

 • Frans
 • Wiskunde
 • Informatie- en communicatietechologie
 • Wetenschappen
 • Maatschappij, Cultuur, Organisatie en Samenwerking
 • Nederlands

Eindresultaat = certificaat aanvullende algemene vorming

Eindresultaat

De diplomagerichte opleiding Begeleider in de buitenschoolse opvang leidt tot een certificaat en biedt in combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming  het behalen van een diploma secundair onderwijs.