Frans voor op reis deel 2

Deze module is bedoeld voor mensen die naar Franstalige landen op vakantie willen gaan en die reeds een module Frans voor op reis deel 1 gevolgd hebben.

De leerstof is eenvoudig en praktisch zodat we het geleerde meteen kunnen toepassen in de praktijk.

De cursus is communicatief opgesteld, er komt wel basisgrammatica aan te pas, maar dit is geen doel op zich.

Een greep uit de inhoud :

  • Correspondentie via mail, telefoon …
  • Bank- en postkantoor : kaartjes versturen, problemen met bankkaart …
  • Weersvoorspellingen begrijpen
  • Een taxi bestellen
  • Winkelen
  • Een klacht formuleren aan de receptie
  • De weg vragen en uitleggen
  • Een fiets huren
  •  

We lezen korte teksten. We leren de essentie uit een aantal eenvoudige, geschreven documenten halen, ook al begrijpen we nog niet alle woorden.
 
We doen ook regelmatig kleine schrijfopdrachten. Bijvoorbeeld een korte tekst schrijven over onszelf, een formulier invullen ...
 
We spreken veel. Dankzij frequente, korte spreekoefeningen overwinnen we onze spreekangst.
 
We luisteren ook naar authentieke geluidsfragmenten. Zo raken we vertrouwd met de juiste uitspraak en leren we Franstaligen begrijpen.

Vereiste voorkennis
Voor deze module dien je Frans voor op reis deel 1 gevolgd te hebben of over een minimale kennis van het Frans te beschikken zoals de basisregels voor de uitspraak, de werkwoorden op -er in de indicatif présent kunnen vervoegen, een ontkennende zin kunnen maken met ne pas, een vraag kunnen formuleren …