Excel opfris

Deze module van 20 uur richt zich tot mensen die al enige ervaring hebben met Excel.
Het gaat hier enerzijds om een opfrissing van een aantal knelpunten in Excel, anderzijds om een uitbreiding van de aanwezige kennis.

In de eerste les wordt op basis van een intakegesprek met de cursisten de leerlijn bepaald voor de komende weken.

Volgende onderwerpen komen zeker aan bod:

  • Celadressering
  • Getalnotaties
  • Celbeveiliging
  • Wat is nieuw in Excel 2016

Mogelijke uitbreidingsonderwerpen - in functie van de interesse:

  • Gevorderde functies (logische functies, tekstfuncties en zoekfuncties)
  • Databasebeheer
  • Formulieren
  • Draaitabellen

Geavanceerde grafieken