Arabisch 7

In deze opleiding ligt de nadruk op de conversatie. De inhoud van de opleiding hangt af van de specifieke interessesfeer van de groep. Veel van de thema's halen we uit de actualiteit.

Je bent nu op een punt gekomen dat je vrij autonoom kan spreken over jezelf en over de wereld waarin je leeft en werkt. Je kunt de hoofdzaken begrijpen van vertrouwde onderwerpen die aan bod komen in de werksituatie, op school, bij ontspanning en tijdens reizen. Ook het uitdrukken van je eigen ervaringen, meningen en indrukken gaat steeds vlotter, en dit zowel mondeling als schriftelijk. Je slaagt er ook in tv-programma’s en films steeds beter te volgen.