Duits intro

Speciaal voor wie Duits wil verkennen, starten we dit korte pakket op. Uiteraard beginnen we (opnieuw voor sommigen?) vanaf nul, met de gesproken en geschreven taal van alledag, maar gaan we ook polsen naar waar je toekomstige noden en wensen voor de taal liggen. Misschien wil je na deze intro een snelpakket, of toeristisch Duits of liefst Deutsch für den Beruf? Onze lesgeefster onderzoekt graag met jullie mee!

Je leert alvast jezelf en anderen voorstellen (naam, adres, beroep, gezinstoestand, hobby’s), allerhande inlichtingen vragen, praktische mededelingen ontleden en vooral zelfredzaam zijn. Dit cursusmateriaal komt altijd van pas!