Webschool

Overzicht opleidingen

Educatief verlof

Heel wat opleidingen komen in aanmerking voor educatief verlof.

Cursisten, die wensen te genieten van betaald educatief verlof of vormingsverlof kunnen de nodige formulieren daarvoor op het secretariaat aanvragen. 

Voor de opleidingen die per jaar worden ingericht kunnen de trimestriële attesten als volgt op het secretariaat afgehaald worden:

  • 1e attest in de loop van de tweede week na het kerstverlof
  • 2e attest in de loop van de tweede week na het paasverlof
  • 3e attest bij de laatste evaluatie

Voor de modulaire cursussen wordt een attest bij aanvang, tussentijds en op het einde van de module verstrekt.

Afwezigheid
Wij vragen dat de mensen die genieten van educatief verlof iedere afwezigheid zouden wettigen met de nodige bewijsstukken (doktersattest bij ziekte, werkgeversattest bij afwezigheid wegens beroepsbezigheden,...) (opgelet : dixit-attesten gelden niet als wettiging)
.
Indien U, om welke reden ook de lessen gedurende een bepaalde periode niet meer kan volgen, of definitief stopt met het volgen van de lessen, vragen wij U dit mee te delen op het secretariaat van de school.
Wij zullen U altijd opnieuw welkom heten bij een herinschrijving voor dezelfde of voor een andere cursus.

Voor alle wetgeving en actuele beregeling van het educatief verlof verwijzen we u door naar de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (http://www.werk.belgie.be)

 

IP = 54.224.99.49 - COUNTRY : UNKNOWN - ACCESS : NOT ALLOWED